کنایه / محمد جلیل مظفری

درخواست حذف این مطلببه نصرت_رحمانی
گفتند عشق

شاید کنایتی ست

از آفتاب و آینه و آب


گفتم که آفتاب

قندیل بسته است

بر سقفِ آسمانِ ولنگار

و چشم های آینه را زنگار...


با این هجومِ تشنگی اما

در جست وجویِ آب به جایی نمی رسیم

در بسترِ سرابگفتم؛

        اما ی صدای مرا نشنید

در گیرودارِ خواب...
دی ماه ۱۳۹۶

#محمدجلیل_مظفری 

@peyrang